profil1.jpg
HomeO násHistorie

Historie

Historie naší průmyslové výroby léčiv sahá až do roku 1883, kdy PhMr. Gustav Hell, významný lékárník své doby, založil společnost G. Hell & Comp. Tato skutečnost z nás činí jednu z nejstarších farmaceutických firem ve střední Evropě.Avšak předcházející výroba léčivých přípravků v laboratorních podmínkách, spojená s opavskou lékárnou U Bílého anděla, sahá už do 1. poloviny 17. století. Právě se jménem Dr. Hella je spjat největší rozmach její recepturní výroby.
1650 Pravděpodobný vznik lékárny U Bílého anděla v Opavě, Mezi trh 4
1869 Do Opavy se stěhuje PhMr. Gustav Hell a nastupuje jako provizor do lékárny U Bílého anděla
1879 Dr. Hell zakládá u lékárny velkou laboratoř a na svou dobu ji velmi moderně vybavuje; otevírá tak cestu k velkovýrobě galenických přípravků určených k běžnému prodeji dle Rakouského lékopisu. V laboratoři pracují 1 magistr a 4 dělníci
1883 Dr. Hell zakládá veřejnou obchodní společnost Gustav Hell & Company a zavádí výrobu v odloučeném objektu, tzv. Hraničním mlýně v Kylešovické osadě č. 53 a tím minimálně na území býv. Rakouska-Uherska jako první zahajuje éru průmyslové farmaceutické výroby
1885 Firma kupuje tehdy již zrušenou Glassnerovu továrnu na výrobu krevní soli v Komárově a pokládá tím základy dnešní společnosti Teva Czech Industries s.r.o. V továrně zahajuje farmaceutickou výrobu extraktů, vaseliny, obvazů i cukrovinek přenesenou zde z kylešovického mlýna. Ceník z roku 1886 uvádí nabídku 274 chemických léčiv, 130 druhů jiných léčiv, 96 různých extraktů a 93 drog rostlinného i živočišného původu. Dále náplasti, mýdla, chirurgické a obvazové prostředky
1900 Firma získává zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži
1918 Silný útlum výroby v souvislosti s 1. světovou válkou
1921 Gustav Hell umírá, firmu přebírá jeho syn, lékárnu zeť
1922 Firma má registrováno 109 ochranných známek. Mezi jinými i např. Thymomel® vyráběný dodnes
1945 Opava osvobozena Rudou armádou. Lékárna U Bílého anděla je zcela zničena. Továrna utrpěla bombardováním, unikla však plánované celkové likvidaci. V říjnu je závod znárodněn zestátněním
1952 Zřízen národní podnik Galena. Jméno firma dostává po řeckém lékaři Galénovi z Pergamu. Podnik se specializuje na zpracování rostlinných drog, na izolaci alkaloidů, glykosidů, barviv a polysacharidů z rostlin. Z výroby jsou vyřazovány injekce a tablety
1960 – 1970 Firma se věnuje produkci kapalných léčivých přípravků (v portfoliu jich má na 90), množství galenik – extraktů a tinktur, námelových alkaloidů, srdečních glykosidů, steroidních hormonů a polysyntetických penicilinů, kancerostatik. Doplňkovým programem na mnoho let se stává i výroba léčebné kosmetiky a nápojových koncentrátů, z nichž největší oblibu zaznamenala sirupová báze pro výrobu oblíbené limonády Kofola®
1989 Největší úspěch továrního výzkumu a vývoje – originální postup výroby substance i vlastní lékové formy látky cyklosporin – jednoho ze základních kamenů imunosupresivní léčby pacientů po transplantacích a s autoimunitními onemocněními
1994 Privatizace americkou firmou IVAX Corporation
2006 převzetí izraelskou nadnárodní korporací Teva
2009 – 2012 Masivní investice do rozvoje výroby pevné lékové formy s finální roční kapacitou 15 miliard tablet ročně
© 2018 Design: Graphic House | Tvorba a provoz: ISSA CZECH